Luật sư tranh tụng

LUẬT SƯ TRANH TỤNG

Le Huynh đã giải quyết thành công rất nhiều các vụ án phức tạp trong các lĩnh vực khác nhau tại Tòa án và Trọng tài thương mại; đặc biệt là các tranh chấp trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại, bất động sản, thu hồi nợ, thừa kế, hôn nhân và gia đình, lao động, hành chính, hình sự.