Đổi sổ đỏ có bị chuyển mục đích sử dụng đất không?

Nhà tôi có 567m2 đất, trong đó có 200m2 đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây hàng năm, đã được cấp sổ trắng. Nay tôi muốn đổi sang sổ đỏ thì địa phương tôi trả lời do hiện trạng đất không có nhà nên sau khi đổi sang sổ đỏ, 567m2 sẽ được ghi nhận toàn bộ là đất trồng cây hằng năm. Xin hỏi điều này có đúng quy định không? Căn cứ pháp lý? Xin cảm ơn!

Trả lời: /

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *